(VRfun18) Pistol Whip Every Song on Playstation VR (Giveaway in Description)Every Song Gameplay Pistol Whip on Playstation VR
Join GT discord for Pistol Whip giveaway information
GTVR ELITE MEMBERS CLUB :https://bit.ly/37wFwra
True VR Socials to Follow!
šŸ„½Twitter – https://bit.ly/2Nn0O1B
šŸ„½Discord – https://bit.ly/2uMFTyt
šŸ„½Facebook -https://bit.ly/36SlTsm
šŸ„½Twitch – https://bit.ly/36N1epz
šŸ„½Instagram – https://bit.ly/2Riv4Mh
šŸ„½Patreon – https://bit.ly/2tfIuk2

Looking for more??
TikTok – https://bit.ly/2CdYFlV

šŸ¤–Reddit – https://bit.ly/36SWPS7
Spotify -https://spoti.fi/2FJI0
Merch: https://bit.ly/2Tkgqqb
ļøRazorWireEnergy: https://bit.ly/35UKPOp Use code GTVR10 at checkout.
SPOTIFY -https://spoti.fi/2FJI0W

Restream Affilate Link:https://restream.io/join/GamertagVR

MY STUFF!!
Virtual Reality GEAR!
Oculus Rift S
Amazon UK:https://amzn.to/38QC0rh
Amazon US:https://amzn.to/39UvQGL

Oculus Quest 128GB
Amazon UK:https://amzn.to/2SNFoxG
Amazon US:https://amzn.to/2vTn4dq

Oculus Quest 64GB
Amazon UK:https://amzn.to/39SKnTp
Amazon US:https://amzn.to/2SRUT7U

Sony Playstation VR
Amazon UK:https://amzn.to/38OoPXS
Amazon US:https://amzn.to/32m9Nq6

Sony Playstation VR Move Controllers
Amazon UK:https://amzn.to/38OcuDe
Amazon US:https://amzn.to/2SRV2Iu

Xbox One Wireless Controller
Amazon UK:https://amzn.to/37Rt7MN
Amazon US:https://amzn.to/2SWsPA6

PC Specs
Intel i9 9900K
Amazon UK:https://amzn.to/32fX7Ro
Amazon US:https://amzn.to/2T4yumG

2x16gb DDR 3200 Corsair RAM
Amazon UK:https://amzn.to/2PfnDoK
Amazon US:https://amzn.to/2HNSfcK

Nvidia RTX Gigabyte 2070
Amazon UK:https://amzn.to/32jk863
Amazon US:https://amzn.to/2VdRfqc

Motherboard MAG Z390 TOMAHAWK
Amazon UK:https://amzn.to/2va8Dl4
Amazon US:https://amzn.to/2HPC4LW

Live Streaming GEAR
GT Omega PRO Fabric Racing Chair
Amazon UK:https://amzn.to/32jluh9
Amazon US:https://amzn.to/2ujKTKX

Logitech G29 Racing Wheel & Shifter
Amazon UK:https://amzn.to/37Vwfri
Amazon US:https://amzn.to/2HPDyG0
Amazon UK:https://amzn.to/2Ph0D8N
Amazon US:https://amzn.to/2HPDwxS

Logitech A50 Wireless Headphones/Mic
Amazon UK:https://amzn.to/2SNGMjK
Amazon US:https://amzn.to/2HOlJrc

Elgato HD60s
Amazon UK:https://amzn.to/3bWRXOF
Amazon US:https://amzn.to/2wDZv8W

HDMI 2-Way Splitter
Amazon US:https://amzn.to/2TabuTm
Amazon UK:https://amzn.to/2PgAvLp

Logtiech C920
Amazon UK:https://amzn.to/2HNf54o
Amazon US:https://amzn.to/2I795DT

#GamertagVR #PistolWhip #VirtualReality

Source