(VRfun18) HUNTING ENERGY CORES!! Population ONE VRHUNTING ENERGY CORES!! Population: One VR on Oculus Quest 2 (LINK)
Join the GT Members club to get access to exclusive perks:
https://www.youtube.com/channel/UCnrAvt4i_2WV3yEKWyEUMlg/join

True VR Socials to Follow!
šŸ„½Twitter – https://bit.ly/2Nn0O1B
šŸ„½Discord – https://bit.ly/2uMFTyt
šŸ„½Facebook -https://bit.ly/36SlTsm
šŸ„½Twitch – https://bit.ly/36N1epz
šŸ„½Instagram – https://bit.ly/2Riv4Mh
šŸ„½Patreon – https://bit.ly/2tfIuk2
Looking for more??
TikTok – https://bit.ly/2CdYFlV
šŸ¤–Reddit – https://bit.ly/36SWPS7
Spotify -https://spoti.fi/2FJI0
Merch: https://bit.ly/2Tkgqqb
ļøRazrWireEnergy: https://bit.ly/35UKPOp Use code GTVR10at checkout.
SPOTIFY -https://spoti.fi/2FJI0W
Restream Affilate Link:https://restream.io/join/GamertagVR

MY VR STUFF!!
Oculus Rift S
Amazon UK:https://amzn.to/38QC0rh
Amazon US:https://amzn.to/39UvQGL

Oculus Quest 128GB
Amazon UK:https://amzn.to/2SNFoxG
Amazon US:https://amzn.to/2vTn4dq

Oculus Quest 64GB
Amazon UK:https://amzn.to/39SKnTp
Amazon US:https://amzn.to/2SRUT7U

Sony Playstation VR
Amazon UK:https://amzn.to/38OoPXS
Amazon US:https://amzn.to/32m9Nq6

Sony Playstation VR Move Controllers
Amazon UK:https://amzn.to/38OcuDe
Amazon US:https://amzn.to/2SRV2Iu

Xbox One Wireless Controller
Amazon UK:https://amzn.to/37Rt7MN
Amazon US:https://amzn.to/2SWsPA6

PC VR SPECS:
Intel i9 9900K
Amazon UK:https://amzn.to/32fX7Ro
Amazon US:https://amzn.to/2T4yumG

2x16gb DDR 3200 Corsair RAM
Amazon UK:https://amzn.to/2PfnDoK
Amazon US:https://amzn.to/2HNSfcK

Nvidia RTX Gigabyte 2070
Amazon UK:https://amzn.to/32jk863
Amazon US:https://amzn.to/2VdRfqc

Motherboard MAG Z390 TOMAHAWK
Amazon UK:https://amzn.to/2va8Dl4
Amazon US:https://amzn.to/2HPC4LW

LIVE STREAMING GEAR:
GT Omega PRO Fabric Racing Chair
Amazon UK:https://amzn.to/32jluh9
Amazon US:https://amzn.to/2ujKTKX

Logitech G29 Racing Wheel & Shifter
Amazon UK:https://amzn.to/37Vwfri

Amazon US:https://amzn.to/2HPDyG0
Amazon UK:https://amzn.to/2Ph0D8N
Amazon US:https://amzn.to/2HPDwxS

Logitech A50 Wireless Headphones/Mic
Amazon UK:https://amzn.to/2SNGMjK

Amazon US:https://amzn.to/2HOlJrc

Elgato HD60s
Amazon UK:https://amzn.to/3bWRXOF
Amazon US:https://amzn.to/2wDZv8W

HDMI 2-Way Splitter
Amazon US:https://amzn.to/2TabuTm
Amazon UK:https://amzn.to/2PgAvLp

Logitech C920:
Amazon UK:https://amzn.to/2HNf54o
Amazon US:https://amzn.to/2I795DT

#GamertagVR #POP1 #VRBattleRoyale

Source